ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Παντζούρια, ρολά, τέντες, στέγαστρα εισόδων και παραθύρων.

Τα συστήματα σκίασης δεν καλύπτουν πλέον μόνο την ανάγκη ελέγχου του φωτός, αλλά είναι προϊόντα τα οποία εξοικονομούν ηλιακή ενέργεια και συμβάλλουν στο χαμηλότερο κόστος θέρμανσης και ψύξης του χώρου.

Η βέλτιστη αξιοποίηση του ηλιακού φωτός, φαινόμενο το οποίο ιδιαίτερα στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζει αυξημένη χρονική διάρκεια αλλά και ένταση, αναδεικνύεται σε σημαντική προϋπόθεση για την ευχάριστη διαβίωση των χρηστών σε έναν κλειστό χώρο. Πιο συγκεκριμένα, ελέγχοντας επαρκώς τις συνθήκες φυσικού φωτισμού από το εξωτερικό περιβάλλον, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, επιτυγχάνουμε την εξοικονόμηση της απαιτούμενης ενέργειας για τον δροσισμό ή τη θέρμανση του χώρου, την αποφυγή θάμπωσης των χρηστών λόγω έντονης ακτινοβολίας, καθώς και τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του χώρου.

Δείτε μερικές από τις κατασκευές μας: Πατήστε εδώ